محوطه سازی و طراحی منظره

اخیرا نتایج تحقیقات دانشمند حکایت از آن دارد که درختان و طبیعت عامل موثری برای تخلیه انرژی منفی تبدیل آن به انرژی مثبت هستند ، همچنین مناظر طبیعی باعث کاهش استرس و تقویت سیستم ایمنی بدن ، ایجاد نشاط و سرزندگی در هر سنی می شود و در اکثر مواقع کودکان و افراد میانسال بیش از همه به آن احتیاج دارند.

امروزه با گسترش شهر نشینی ، مخصوصا آپارتمان نشینی احتیاج به فضای سبز ، مخصوصا با وجود آلودگی های روزمره هوا بیشتر احساس می شود. در بسیاری از مواقع دور از دسترس بودن پارک ها و بوستان ها ، کمبود وقت یا ترافیک مانع از استفاده ما از این نعمت خاند می شود.

طراحی منظر ، حرفه ای مستقل و هنرمندانه است که ترکیبی از خلاقیت طراح با ترکیب طبیعت و فرهنگ است و با به کار گیری روش ها و خلاقیت ها در ایجاد فضای سبز برای حیاط ها ، پشت بام ها و یا در فضای آپارمانی محیطی دلنشین و آرامش بخش را ایجاد می کند. گستردگی طراحی منظر که اغلب با رشته های جغرافیا ، مهندسی عمران خاک ، نقشه برداری ، گیاه شناسی و باغبانی رابطه مستقیم دارد به این ختم نمی شود که با بهره گیری از این نوع طراحی می توانیم حتی باغ ای بسیار زیباتر و کارامد تر داشته باشیم تا در نهایت بتوانیم از این نعمت زیبای خداوند به طور صحیح و کامل استفاده کرده باشیم.

محوطه سازی و طراحی منظره