طراحی فضای تجاری

محل کار به عنوان خانه ی دوم مکانی است . برای مبارزه در تصاحب سهمی از بازار کار که همه ی ما برای تصاحب آن و پیدا کردن فرصت های کسب جدید و تحقق بخشیدن به رویاهای شغلی و زندگی خود به آن نیاز داریم.

همچنین ظاهر و آراستگی فروشگاه نمایشی از چهره ی عمومی وبینش اقتصادی و تجارت تیم استفاده کننده را از آن دارد که می تواند توان و بازدهی افراد را افزایش یا کاهش دهد.

طراحی فضای تجاری

اصول طراحی این شرکت مبتنی بر پارامترهای مختلفی است . که با جلسات مشاوره و آشنا شدن با بعضی از این پارامتر ها از جمله  به طور مثال :نوع فعالیت،موقعیت دفتر،تعدادپرسنل و.....اقدام به طراحی اصولی و بر پایه ی نیاز شما می کند .

طراحی اصولی مبتنی بر خواسته ها و نیازها است . که این امر در مدیریت هزینه ها سهم به سزایی دارد و باعث هدفمند کردن مخارج بازسازی و اجتناب از هر گونه هزینه اضافی می شود .

فاکتورهایی که در طرح هایمان لحاظ می کنیم به اختصار ذکر شده :

١-مشخص نمودن محل فروشگاه 

که به فاکتورهایی از جمله مساحت،موقعیت مکانی،قرار گیری در خیابان یا ساژ و ... دارد.

٢-نوع تجارت و فعالیت اقتصادی

 با مشخص شدن نوع فعالیت و تجارت شما طراحی ما بر مبنای خواسته شما و بینش منطقی از بازار هدف شماست.

٣-شرایط جغرافیایی و موقعیت فروشگاه

 به طور مثال فروشگاهی که در مرکز شهر یا فروشگاهی که در محدوده بازار قرار دارد و یا فروشگاهی که در شهر تهران با فروشگاهی در شهرهای شمالی واقع است به طور قطع از نظر طراحی فرق های بسیار دارند .که ما این فاکتوررا نیز در طرح هایمان لحاظ می کنیم .

طراحی فضای تجاری

٤-تعداد پرسنل ،وسایل و ابزار مورد نیاز جهت نمایش

 به طور حتم ایجاد فضایی دل نشین و با انرژی و با در نظر گرفتن تعداد افرادی که از آن محل استفاده می کنند در بالا بردن توان افراد تاثیر مثبتی خواهد داشت.همچنین مدیریت بر فضای show room  و ایجاد رختکن در محیطی مناسب می تواند عامل مهمی در جلو گیری از به هم ریختگی و سر گمی شود .

٥-میزان مراجعه ارباب رجوع

٦-رنگ

به طور حتم رنگ بیشترین تاثیر بر روی افراد شاغل در فروشگاه و همچنین جلب نظر ارباب مشتریان فروشگاه را دارد. که ما با طرحی منطقی بر اساس آرم و لوگو، نوع محصول و ....... سعی در ارتقا کیفیت تجارت شما را داریم .

٧-نور پردازی

بخشی از آنچه گفته شد تنها قسمت کوچکی از خدمات ما می باشد. و ما این امیدواری را داریم که با خلق طرحی زیبا و در عین حال مرتبط با کسب و کار شما بتوانیم علاوه بر ایجاد آرامش به بالا بردن بازدهی پرسنل و در نتیجه ارتقا کسب و کار شما کمکی ارزنده کرده باشیم .

گروه طراحی نقش سرای دوست آرزوی کسب کاری پر رونق را برای شما خواستار است .